KRIK - Kristen Idrettskontakt

"KRIK Hellemyr" er fellesbetegnelsen for treninger, cafe og ungdomsmøter i menigheten. Det arrangeres også en ungdomstur hver høst, med basis i Ten Sing og KRIK.

KRIK Hellemyr er et KRIK-lokallag som møtes hver fredag fra kl. 17.30 til 19.00 for trening i gymsalen på Solkollen barnehage. Alder fra 8.klasse og oppover.

KRIK-Hellemyr VGS er lokallaget for ungdom som er ferdige med ungdomsskolen. Trening samme sted som KRIK-Hellemyr, cirka annenhver søndag kl.14.00.

Vi driver med ulike aktiviteter, idretter og leker. En god del ballspill. Halvveis i treningsøkten har vi en pause med en liten andakt og gratis frukt. Begge treningene har facebookgruppe, søk opp KRIK Hellemyr (felles for cafe og trening) og KRIK Hellemyr vgs og bli med i gruppa. Da får du invitasjon når arrangementer opprettes. Der står det også hvis det skal skje noe spesielt, eller hvis treninga skal være ute.

Det koster kr.200,- i året å være medlem i KRIK Hellemyr. Da får du KRIK-medlemsblad i posten, rabatt på KRIK-effekter og KRIK-leirer som EXPLORE, ACTION og ARENA.

Gå inn på krik.no for mer informasjon. Vil du være medlem, så kan du melde deg inn ved å ta med 200kr på trening eller cafe og betale til kontaktperson. Eller 200kr kan overføres til menighetens konto 3000.07.70163, og merk betalingen med KRIK og ditt navn (kontaktpersonen følger opp medlemslister i KRIK sentralt).

Kontaktperson:

Ida Gahnstrøm Andersen, mobil 416 79 064, e-post ida-ga@hotmail.com.

Del