KRIK - Kristen Idrettskontakt

"KRIK Hellemyr" er fellesbetegnelsen for treninger, cafe og ungdomsmøter i menigheten. Det arrangeres også en ungdomstur hver høst, med basis i Ten Sing og KRIK.

KRIK Hellemyr er et KRIK-lokallag som møtes hver fredag fra kl. 17.30 til 19.00 for trening i gymsalen på Solkollen barnehage. Alder fra 8.klasse og oppover.

Vi driver med ulike aktiviteter, idretter og leker. En god del ballspill. Halvveis i treningsøkten har vi en pause med en liten andakt og gratis frukt. Treningen har facebookgruppe, søk opp KRIK Hellemyr (felles for cafe og trening) og bli med i gruppa. Da får du invitasjon når arrangementer opprettes. Der står det også hvis det skal skje noe spesielt, eller hvis treninga skal være ute.

Det koster kr.200,- i året å være medlem i KRIK Hellemyr. Da får du KRIK-medlemsblad i posten, rabatt på KRIK-effekter og KRIK-leirer som EXPLORE, ACTION og ARENA.

Gå inn på krik.no for mer informasjon. Vil du være medlem, så kan du melde deg inn ved å ta med 200kr på trening eller cafe og betale til kontaktperson. Eller 200kr kan overføres til menighetens konto 3000.07.70163, og merk betalingen med KRIK og ditt navn (kontaktpersonen følger opp medlemslister i KRIK sentralt).

Kontaktperson:

Daniel Bentsen, mobil 411 06 289, e-post daniel.bentsen@kristiansand.kommune.no.

Del