Ungdom

Hellemyr menighetsråd har som visjon og mål å vinne og bevare ungdom på Hellemyr i Den norske kirke. I Hellemyr menighet kan ungdom utfolde seg gjennom deltakelse i gudstjenester, konfirmantundervisning, idrett i KRIK-Hellemyr, musikk i Hellemyr Ten Sing, og sosialt gjennom KRIK-kafe. Vi drar også på turer. Se nærmere informasjon om tilbudet for ungdom i Hellemyr menighet under.

18.02.2016 10:22

ALF-klubben

Alf - klubb er en fritidsklubb for ungdom fra hele byen, uansett funksjonsnivå, i alder ca. 10-25 år.

29.08.2018 20:20

KRIK - Kristen Idrettskontakt

"KRIK Hellemyr" er fellesbetegnelsen for treninger, cafe og ungdomsmøter i menigheten. Det arrangeres også en ungdomstur hver høst, med basis i Ten Sing og KRIK.

29.08.2018 20:14

Hellemyr Ten Sing

Hellemyr Ten Sing er et kor for ungdom fra 8. klasse og oppover. Vi øver hver tirsdag fra kl. 20.00 - 21.45.

29.08.2018 20:23

Konfirmasjon

Når du velger å bli konfirmant, sier du at du er nysgjerrig på Gud. Konfirmantforberedelsene er møter om og mellom mennesker og Gud. Disse møtene kommer i stand blant annet gjennom undervisning, gudstjenester og samtaler.

Del