Misjon

Menigheten har for tiden ikke et misjonsprosjekt. Dersom du ønsker å engasjere deg, ta kontakt med daglig leder eller menighetsrådet.

Del