Gudstjenestene

Gudstjenesten er menighetens viktigste samlingspunkt. Her kan alle møtes til felleskap med Gud. Det blir lest, prekt over og vi synger om Guds tanker om oss og våre tanker om ham. Vi ber, vi døper og vi samles til nattverd.

I Hellemyr kirke er det gudstjeneste cirka annenhver søndag. Vi prøver å ta hensyn til ferier m.m. slik at gudstjenestene er når folk er hjemme og har mulighet til å delta. Vanligvis er sokneprest Sigmund Kruse liturg og organist Marianne Sødal Misje spiller. Det er et ønske å engasjere flest mulig fra menigheten i gudstjenestene, så du møter forskjellige folk som ønsker velkommen, leser tekster, ber bønner, deltar ved dåp, samler inn offer og annet som skjer i gudstjenesten. Hvis du har lyst til å delta, ta gjerne kontakt med daglig leder for å snakkes om det. Det kan være en enkelt gang eller en fast tjeneste. Gudstjenestene tilhører hele menigheten, ikke bare noen få.

På hjemmesida til Kristiansand kirkelige fellesråd er det oversikt over alle gudstjenestene i Kristiansand de nærmeste dagene/ukene. Her finner du en liste over våre gudstjenester

Del