Diakoni

”Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.”

CollageDiakonien er en tjeneste for medmennesket og skaperverket og en tjeneste for Gud. Denne helhetstenkningen har konsekvenser også for gudstjenestelivet og for opplæring i kristen tro.

Alle utfordres til et hverdagsliv i tjeneste. Det gjelder alle aldersgrupper. Diakonien er både en grunntone i alle forhold i menigheten, og den konkretiseres i egne tiltak. Diakonien har et spesielt ansvar der få eller ingen bryr seg. Gjensidighet og respekt for hverandres verdighet er grunnleggende.

Globaliseringen utfordrer diakonien spesielt. Kulturelt og etnisk mangfold gjenspeiles i menighetens liv. Mennesker som lider angår oss, om de befinner seg i umiddelbar nærhet eller i andre land. Vern om skaperverket handler om et globalt og et lokalt ansvar. Alt dette avspeiles i de lokale diakoniplaner.

De diakonale utfordringene sammenfattes her i nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Å oppleve en sorg

Å oppleve en sorg er å reagere naturlig på at noen du er glad i er borte. Sorgen bærer med seg smerten over at noe har tatt slutt. Fortvielsen over at det er ingen vei tilbake. Samtidig bærer vi med oss fortiden inn i fremtiden. Kjærligheten opphører ikke. Den følger oss videre, gjennom savnet og smerten. Å jobbe med en sorgen handler ikke om å legge ting bak seg, men om å innlemme den i livet. Her og nå. Vi har tro på  og erfaring for at det å være med i en sorggruppe hjelper mange . Det gir en opplevelse av ikke å være alene  og av å være normal. Fordi sorgprosessens ulike faser kan være ukjente, nye følelser dukker opp. Vi tror det er godt og viktig å kjenne til ulike faser , for å finne en vei gjennom sorgens landskap.

En samtale gruppe for etterlatte er ikke verken terapi eller et forsøk på å gi råd. Det er en gruppe som gjennom samtaler  forsøker å hjelpe hverandre et steg videre. Det gjør vi ved å lytte til hverandres opplevelser og fortellinger. De er ulike, slik vi mennesker er ulike. Men vi vet at for alle tar sorgen tid og krefter. Du kan melde deg på sorggruppe til menighetskontoret, Hellemyr kirke, eller direkte til diakonen i Vågsbygd menighet, Mette Brammer Stoveland, tlf 38196831, som koordiner gruppene.

Flere opplysninger finnes på www.kristiansand.kirken.no

Medlemmer i diakoniutvalget :

Wenche Bariås Wenche.Barias@kristiansand.kommune.no
Thor Kristian Hanischmailto:thor.k.hanisch@uia.no
Anne Gerd Sundea_sunde50@yahoo.com
Helge Sølvberghelge.solvberg@sshf.no
Åge Daniel Lieagelie10@gmail.com
Fredrik NetlandFredrik.Netland@Kristiansand.kommune.no
Del