Dåp og vigsel

For dåp og vigsel, ta kontakt med Kirkens servicetorg på tlf 38196800

Ved innmeldt dåp, tar presten kontakt for dåpssamtale  i løpet av uka før dåpen skal finne sted.

Direktenummer til sogneprest Sigmund B Kruse er 38196923 / mob. 90128393

Del