Menighetsråd

Menighetsrådet er menighetens valgte ledelse.

Medlemmer:

Thor Kristian Hanisch (leder 2018)
Kjell Tore Vikeså Omland (nestleder 2018)
Frank Ellefsen
Gunn Hannevik Strand
Lars Helge Fossdal
Tore Gundersen
Ingvild-Jorna Bø Abusdal (1. vara)
Øyvind Skutlaberg (2. vara)
Signe Marie Kile (3. vara)
Sigmund B. kruse (sokneprest)
Del