Menighetsråd

Menighetsrådet er menighetens valgte ledelse.

Medlemmer:

Gunn Hannevik Strand (leder 2016)
Kjell Tore Vikeså Omland (nestleder 2016)
Frank Ellefsen
Thor Kristian Hanisch
Lars Helge Fossdal
Tore Gundersen
Ingvild-Jorna Bø Abusdal (1. vara)
Øyvind Skutlaberg (2. vara)
Signe Marie Kile (3. vara)
Sigmund B. kruse (sokneprest)
Del