Søndag 4.juni

Kl.11.00 Gudstjeneste v/S.B. Kruse. Ofring til Åpne Dører.

Del