Søndag 22.september

Kl.11.00 Gudstjeneste. Ofring til Kirkens ungdomsprosjekt. Hellemyr Gospel synger. Konfirmantpresentasjon

Del