Søndag 11.august

Kl.11.00 Gudstjeneste v/S.B. Kruse. Ofring til menigheten.

Del