Søndagsskolen

Velkommen til Hellemyr søndagsskole,
søndager kl. 11:00 i Hellemyr kirke (i kjelleren).

  • Sanger, bibelfortelling, lek, aktiviteter.
  • Tårnagenter - eget opplegg fra 3. klasse.
  • Dersom det er gudstjeneste samme søndag, deltar vi på første del av gudstjenesten.
  • Ved familiegudstjeneste deltar vi på denne (ikke egen søndagsskole).

Program høsten 2017:

27. august - Familiegudtjeneste Kick off

3.september - Søndagsskole/Tårnagenter

10.september- Ikke søndagsskole

17.september - Søndagsskole/Tårnagenter (gudstjeneste)

24. september - Familiegudtjeneste (ikke egen søndagsskole)

1.oktober- HØSTFERIE (ikke søndagsskole)

8.oktober- HØSTFERIE (ikke søndagsskole)

15.oktober - Søndagsskole/Tårnagenter (gudstjeneste)

22.oktober - Familiegudtjeneste (ikke egen søndagsskole)

29. oktober - Menighetstur (ikke søndagsskole)

5. november - Søndagsskole/Tårnagenter (gudstjeneste)

12.november - Søndagsskole/Tårnagenter

19. november - Familiegudtjeneste (ikke egen søndagsskole)

26. november - Søndagsskole/Tårnagenter

3. desember - Familiegudstjeneste (ikke egen søndagsskole)

10.desember - Juleavslutning

Alle barn som har lyst til å komme, er hjertelig velkomne!

Vi gleder oss til å se deg!

Medlemskontigent på kr.100 pr år betales inn til kontonr: 3000.07.70163. Merkes med «Søndagsskolen 2017» og «Navn på barn».

Hilsen alle voksenlederne
Kontaktperson Yngvild Fidje Gammelsæter (tlf. 93009838)

Last ned programmet for høsten her

Del