Søndagsskolen

Velkommen til Hellemyr søndagsskole,
søndager kl. 11:00 i Hellemyr kirke (i kjelleren).

  • Søndager når det er gudstjeneste kl. 11:00 i Hellemyr kirke
  • Sanger, bibelfortelling, lek, aktiviteter.
  • Tårnagenter - eget opplegg fra 3. klasse.
  • Ved familiegudstjeneste deltar vi på denne (ikke egen søndagsskole).

Program høsten 2018:

26/8 - Kick off familiegudstjeneste
2/9 - Gudstjeneste m søndagsskole
23/9 - Gudstjeneste m søndagsskole
14/10 - Familiegudstjeneste
21/10 - Gudstjeneste m søndagsskole
4/11 - Gudstjeneste m søndagsskole
9-11/11 - Menighetstur
18/11 - Gudstjeneste m søndagsskole
2/12 - Familiegudstjeneste
9/12 - Juleavslutning med søndagsskolen
30/12 - Juletrefest?

Følg med på www.facebook.com/hellemyrkirke for mer informasjon og eventuelle endringer utover våren.

Alle barn som har lyst til å komme, er hjertelig velkomne – Vi gleder oss til å se deg!

Medlemskontigent på kr 100 pr år betales inn til kontonr: 3000.07.70163.

Merkes med «Søndagsskolen 2018» og «Navn på barn».

Hilsen alle voksenlederne

Kontaktperson Yngvild Fidje Gammelsæter (tlf. 93009838)

Del