Søndagsskolen

Velkommen til Hellemyr søndagsskole,
søndager kl. 11:00 i Hellemyr kirke (i kjelleren).

  • Sanger, bibelfortelling, lek, aktiviteter.
  • Tårnagenter - eget opplegg fra 3. klasse.
  • Dersom det er gudstjeneste samme søndag, deltar vi på første del av gudstjenesten.
  • Ved familiegudstjeneste deltar vi på denne (ikke egen søndagsskole).

Program våren 2018:

7.januar - Familiegudstjeneste

21.januar - Søndagsskole/Tårnagenter (gudstjeneste)

28.januar - Søndagsskole/Tårnagenter (gudstjeneste)

11.februar - Familiegudstjeneste

18.februar - VINTERFERIE

25.februar - VINTERFERIE

4.mars - Familiegudstjeneste

18.mars - Søndagsskole/Tårnagenter (gudstjeneste)

25.mars - PÅSKEFERIE

1.april - PÅSKEFERIE

8.april - Familiegudstjeneste

22.april - Søndagsskole/Tårnagenter (gudstjeneste)

3.juni - Familiegudstjeneste med sommeravslutning

Følg med på www.facebook.com/hellemyrkirke for mer informasjon og eventuelle endringer utover våren.

Alle barn som har lyst til å komme, er hjertelig velkomne – Vi gleder oss til å se deg!

Medlemskontigent på kr 100 pr år betales inn til

kontonr: 3000.07.70163.

Merkes med «Søndagsskolen 2018» og «Navn på barn».

Hilsen alle voksenlederne

Kontaktperson Yngvild Fidje Gammelsæter (tlf. 93009838)

Del