Søndagsskolen

Velkommen til Hellemyr søndagsskole,
søndager kl. 11:00 i Hellemyr kirke (i kjelleren).

  • Søndager når det er gudstjeneste kl. 11:00 i Hellemyr kirke
  • Sanger, bibelfortelling, lek, aktiviteter.
  • Tårnagenter - eget opplegg fra 3. klasse.
  • Ved familiegudstjeneste deltar vi på denne (ikke egen søndagsskole).

Program våren 2020:

26.januar - Gudstjeneste m/søndagsskole
23.februar - Gudstjeneste m/søndagsskole
8.mars - Gudstjeneste m/søndagsskole
29.mars - Gudstjeneste m/søndagsskole
19.april - Gudstjeneste m/søndagsskole
24.mai - Gudstjeneste m/søndagsskole
21.juni - Gudstjeneste m/søndagsskole

Følg med på www.facebook.com/hellemyrkirke for mer informasjon og eventuelle endringer.

Alle barn som har lyst til å komme, er hjertelig velkomne – Vi gleder oss til å se deg!

Medlemskontigent på kr 100 pr år betales inn til kontonr: 3000.07.70163.

Merkes med «Søndagsskolen 2020» og «Navn på barn».

Hilsen alle voksenlederne

Kontaktperson Yngvild Fidje Gammelsæter (tlf. 93009838)

Del