UNGDOMSARBEIDER, 40% Hellemyr menighet

Vi søker en person som liker å være sammen med, og brenner for arbeid blant barn og unge, og som har evne til å skape gode relasjoner.

Arbeids- og ansvarsområder:

  • Drive menighetens ungdomsarbeid, blant annet ungdomskafe og KRIK
  • Brobygger mellom konfirmantarbeid, kor og KRIK
  • Bidra aktivt i menighetens barne- og ungdomskor

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Kjennskap til Den norske kirkes ungdomsarbeid
  • Korerfaring
  • Utdanning innen musikk eller kristendom

Personlig egnethet vektlegges.

Lønn etter KAs tariffavtale.

Den som tilsettes, må være medlem av Den norske kirke. Politiattest fremlegges ved tilsetting.

Kvelds- og helgearbeid må påregnes.

For nærmere informasjon kontaktes

Daglig leder Ing-Marie Røed, 902 50 658 / 381 96 920

Stillingen er ledig fra 1.januar

Søknadsfrist: 6.desember 2019.

Utfylt søknadsskjema (www.kristiansand.kirken.no)

med kopi av vitnemål og attester sendes:

Kristiansand kirkelige fellesråd

Postboks 417 Lund

4604 Kristiansand eller til

post.kirkelige.fellesraad@kristiansand.kommune.no

Del