Oppstart av gudstjenester

Kjære alle sammen.

Nå starter vi forsiktig opp igjen med gudstjenester.

Pga Coronasituasjonen må vi dessverre begrense antall besøkende til 50 stk. Derfor har vi påmelding. Dette gjøres via Facebook - Hellemyr menighet - eller ved å sende SMS til 902 50 658.
Det blir plass til de femti første som melder seg på SMS eller Facebook.
Vi beklager at vi må begrense antallet, men vi gleder oss til å igjen feire gudstjenest.

Gudstjenester i Hellemyr kirke med begrenset antall (50)
24. mai kl. 11.00
31. mai kl. 11.00
7. juni kl. 11.00

28. juni er siste gudstjenest innen sommerferien - mulig at det er lov til å være flere tilstede da. Vi kommer tilbake med informasjon.

Del