OM PAUSE I AKTIVITET OG TILGJENGELIGHET

Gudstjenester og alle aktiviteter i menighetens regi er satt på pause til og med 22.3.
Men vi er tilgjengelige på telefon og e-post. (Klikk for å lese mer)

Her er informasjon fra biskopen om gudstjenester og kirkelige handlinger:
-Vi gjør dette i solidaritet med de mest sårbare blant oss. På denne måten er vi i Agder og Telemark bispedømme med på den felles dugnaden for å stoppe korona-viruset, sier biskop Stein Reinertsen.

Dette er tiltakene som settes i verk:

  1. Alle offentlige gudstjenester avlyses til og med 22. mars. Dette kan bli forlenget.
  2. Begravelser blir gjennomført, men med begrenset antall deltagere. I utgangspunktet settes et tak på 50 deltagere, eventuelt nærmeste familie. Dette gjelder inntil videre.
  3. Det samme taket på 50 deltakere gjelder for vigsler.
  4. De som har planlagt dåpsseremonier, vil bli kontaktet av lokal prest med tanke på å finne en løsning.
  5. Ytterligere tiltak vurderes ut fra nasjonale og regionale helsevurderinge

Del