Menighetsfest - Tirsdag 5.mars kl. 19.00

Vi setter stor pris på at du er med i menighetsfellesskapet vårt, og håper du blir med og vil hygge deg denne kvelden! En spesiell invitasjon går ut
til frivillige medarbeidere og givere, men festen er åpen for alle, så ta gjerne med flere!

Domprost Freddy Berg holder kveldens inspirasjonstale.

Hellemyr Gospel synger.

Quiz, utlodning, god mat, kaffe og kaker.

Husk påmelding!

På grunn av matservering må vi ha påmelding innen onsdag 27.februari. Ring eller send SMS til daglig leder Ing-Marie på mobilnr. 902 50 658, eller send e-post til ing-marie.roed@kristiansand.kommune.no. Si ifra om matallergier. Vennlig hilsen menighetsråd og stab

Del