Menighetens årsmøte

Avholdes søndag 22. mars etter gudstjenesten.

Årsmeldingen kan leses her.

Saker som ønskes tas opp meldes menighetsrådets sekretær

Ing-Marie Røed, tlf 38196929 ing-marie.roed@kristiansand.kommune.no

Del