Ny utsmykning i Hellemyr kirkeEt løft for Hellemyr!

Hellemyr menighet har fått nytt alterbilde, alter og døpefont, laget av kunstner Per Odd Aarrestad fra Sandnes.

Søndag 16.oktober var en gledens dag i Hellemyr menighet, da var ny utsmykning på plass i kirka! Det enkle trekorset, som har hengt i midten på den fremste veggen siden vigslingen i 1998, fikk ny plassering bak i kirkerommet. Fremme kom et relieff i tre på plass, hvor den oppstandne Kristus er det mest iøynefallende motivet. Ved å ta et nærmere blikk på kunstverket oppdager en andre symboler fra kristen tro og kultur, og en kan stadig finne nye bilder, få tanker og minnes fortellinger og skriftsteder når en ser dette. Det er noe av det kunstner Per Odd Aarrestad fra Sandnes ønsker når han tar utsmykningsoppdrag for kirker. En finner det samme på døpefonten, som er laget på barns premisser, med relieffer på døpefontfoten og speil som reflekterer det som skjer i dåpsfatet av glass. I alteret finner vi igjen korsformen som minner om korset som nå henger på bakveggen. Alterbordflata er 8-kantet, slik alterpartiet også er utformet, et tall som symboliserer det evige, det som aldri tar slutt. Om ikke Aarrestads kunst varer evig, vil dette være noe menigheten vil ha til glede og oppbyggelse i lang tid framover!

Del