Barnehelg

Lørdag 9. februar Kl 12.00 – 14.00

er alle barn på Hellemyr invitert til å komme i kirka. Det  blir  lageaktiviteter og noe å spise. Det koster 40kr/barn til å dekke utgifter til mat og materiell. Ta gjerne med en pose for å ta med hjem tingene i. (Ingen påmelding – bare å møte opp)

Søndag 10.februar kl. 11.00 er det familiegudstjeneste.

Håper du kan komme!

Hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen Torunn B. Brådland, trosopplærer i Hellemyr kirke.

Lurer du på noe, ta kontakt med meg:

e-post:Torunn.Birgitte.Bradland@kristiansand.kommune.no eller sms: 41 27 60 28

Del