Aktuelt

21.05.2020 20:46

Oppstart av gudstjenester

Kjære alle sammen.

Nå starter vi forsiktig opp igjen med gudstjenester.

16.04.2020 06:32

Påskeevangeliet møter coronaviruset

Kjære Hellemyr menighet, om dere synes tiden blir lang innimellom i disse dager, kan muligens dette være oppbyggelig – men det tar tid å lese.

07.03.2020 19:18

Menighetens årsmøte

Menighetens årsmøte er inntil videre utsatt, men du kan lese årsmeldingen her

10.08.2018 19:46

Du er ønsket i Hellemyr Ten Sing!

Hellemyr Ten Sing er et ungdomskor som tilhører Hellemyr Menighet, og det er åpent for alle(!) gutter og jenter fra 8.klasse - til og med 3.klasse vgs.!

04.11.2016 12:46

Ny utsmykning i Hellemyr kirkeEt løft for Hellemyr!

Hellemyr menighet har fått nytt alterbilde, alter og døpefont, laget av kunstner Per Odd Aarrestad fra Sandnes.

Del