033.JPG
010.JPG
1-IMG_3738.JPG

Gudstjenester

På gudstjenestene er det vanligvis lagt opp til nattverd og mulighet for dåp. Innholdet på hver gudstjeneste vurderes i forhold til hva som skal skje, slik at de normalt varer ca. en time. Det er som regel kirkekaffe etter gudstjenestene.

 v
24.02. kl 11:00Gudstjeneste
10.03. kl 11:00Familiegudstjeneste
17.03. kl 11:00Gudstjeneste
24.03. kl 11:00Gudstjeneste
07.04. kl 11:00Gudstjeneste v/konfirmantene
18.04. kl 18:00Måltidsgudstjeneste
21.04. kl 11:00Høytidsgudstjeneste
04.05. kl 12:00Konfirmasjon
04.05. kl 14:00Konfirmasjon
12.05. kl 11:00Familiegudstjeneste
26.05. kl 11:00Gudstjeneste
09.06. kl 11:00Høytidsgudstjeneste
16.06. kl 11:00Familiegudstjeneste
14.02.2019 19:58

Menighetsfest - Tirsdag 5.mars kl. 19.00

Vi setter stor pris på at du er med i menighetsfellesskapet vårt, og håper du blir med og vil hygge deg denne kvelden! En spesiell invitasjon går ut
til frivillige medarbeidere og givere, men festen er åpen for alle, så ta gjerne med flere!

31.01.2019 09:29

Støtt menigheten

Gjennom givertjenesten er du med på å gi Hellemyr menighet muligheter.

08.01.2019 17:55

Barnehelg

Lørdag 9. februar Kl 12.00 – 14.00

er alle barn på Hellemyr invitert til å komme i kirka. Det  blir  lageaktiviteter og noe å spise. Det koster 40kr/barn til å dekke utgifter til mat og materiell. Ta gjerne med en pose for å ta med hjem tingene i. (Ingen påmelding – bare å møte opp)

08.01.2019 17:51

Nå arrangerer vi babysangkurs i Hellemyr kirke!

Babysang er en hyggelig sangstund for barn under ett år sammen med mor eller far eller andre. Vi synger om og for barna, lærer nye og gamle rim og regler, og avslutter med å spise lunsj sammen.

10.08.2018 19:46

Du er ønsket i Hellemyr Ten Sing!

Hellemyr Ten Sing er et ungdomskor som tilhører Hellemyr Menighet, og det er åpent for alle(!) gutter og jenter fra 8.klasse - til og med 3.klasse vgs.!

04.11.2016 12:46

Ny utsmykning i Hellemyr kirkeEt løft for Hellemyr!

Hellemyr menighet har fått nytt alterbilde, alter og døpefont, laget av kunstner Per Odd Aarrestad fra Sandnes.