010.JPG
033.JPG
1-IMG_3738.JPG

Gudstjenester

På gudstjenestene er det vanligvis lagt opp til nattverd og mulighet for dåp. Innholdet på hver gudstjeneste vurderes i forhold til hva som skal skje, slik at de normalt varer ca. en time. Det er som regel kirkekaffe etter gudstjenestene.

 v
29.05.2021 19:19

Før søndagen i Kristiansand

Podcast om søndagens tekst. Samtale v/Aud Smemo, Sigmund Kruse, Jens Olai Justvik og Nils Terje Andersen om treenighetssøndagens evangelietekst fra Lukas 10,21-24

06.04.2021 13:43

Menighetens årsmøte

Menighetens årsmøte søndag 18.april ca kl.12.15.
Orientering om årsmeldingen, menighetsrådets arbeid i 2020
og økonomien. Anledning til å stille spørsmål og komme med innspill.
Presentasjon og avstemming av justert gudstjenesteliturgi.

10.08.2018 19:46

Du er ønsket i Hellemyr Ten Sing!

Hellemyr Ten Sing er et ungdomskor som tilhører Hellemyr Menighet, og det er åpent for alle(!) gutter og jenter fra 8.klasse - til og med 3.klasse vgs.!

04.11.2016 12:46

Ny utsmykning i Hellemyr kirkeEt løft for Hellemyr!

Hellemyr menighet har fått nytt alterbilde, alter og døpefont, laget av kunstner Per Odd Aarrestad fra Sandnes.