010.JPG
1-IMG_3738.JPG
033.JPG

Gudstjenester

På gudstjenestene er det vanligvis lagt opp til nattverd og mulighet for dåp. Innholdet på hver gudstjeneste vurderes i forhold til hva som skal skje, slik at de normalt varer ca. en time. Det er som regel kirkekaffe etter gudstjenestene.

 v
01.10.2017 10:06

Babysangkurs

Nå arrangerer vi babysangkurs i Hellemyr kirke!

Babysang er en hyggelig sangstund for barn under ett år sammen med mor eller far eller andre. Vi synger om og for barna, lærer nye og gamle rim og regler, og avslutter med å spise lunsj sammen.

08.09.2017 16:50

Bli med på menighetstur!

Hver høst arrangerer Hellemyr menighet en tur for hele menigheten - barn, ungdom, voksne med og uten barn.

12.08.2017 15:21

Hei alle jenter i 5. 6. og 7. klasse!

Er du glad i å lage ting? I Hellemyr kirke skal vi i høst ha en aktivitetsgruppe for deg som er glad i formingsaktiviteter. Det blir 6 ettermiddager hvor vi skal lage forskjellige ting. Dere kan komme rett fra skolen, litt varierende når de ulike trinnene slutter. Vi starter her ca kl 14.00, når alle har kommet (ca 14.30) spiser vi. Da har vi også en liten andakt.

12.08.2017 15:18

Hei 2. og 3. klassinger på Hellemyr!

Fredag 20. oktober (fridag på skolen og SFO) vil vi i Hellemyr kirke invitere deg til aktivitetsdag i kirken. Dere skal få høre fortellinger fra Bibelen, vi skal lage ting, bake og leke. Hvis været blir fint blir vi også litt ute. Dere kan ta med matpakke til lunsj. Drikke får dere hos oss

04.11.2016 12:46

Ny utsmykning i Hellemyr kirkeEt løft for Hellemyr!

Hellemyr menighet har fått nytt alterbilde, alter og døpefont, laget av kunstner Per Odd Aarrestad fra Sandnes.